Dutch Literature List (Maps Expert Group)

<--back to the group's main page
 

(Roelof Oddens)

CONTENTMap Archives

Map Collections
 • Brink, P.P.W.J. van den 
  Almanak verzamelingen topografisch beeldmateriaal : een overzicht van kaartenverzamelingen en topografisch-historische atlassen in Nederland / red.: Paul van den Brink. - Den Haag : Koninklijke Bibliotheek, 1995. - 340 p. ; 30 cm.
 • Koeman, C. 
  Collections of maps and atlases in the Netherlands : their history and present state / by Cornelis Koeman. - Leiden : Brill, 1961. - XII, 301 p. : ill. ; 24 cm.

Map Curatorship

Cataloguing
 • Beschrijvingsregels voor Kartografische Documenten. - Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 1982. - 116 p. ; 30 cm. - (Regels voor de titelbeschrijving ; 8).
 • Smits, J. (et al.) 
  Titelbeschrijven voor kartografische documenten : verslag zomercursus NVK 1982 ; samenst. en red.: J. Smits en G. Staal. - Doorn : Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1983. - XVI, 146 p. : ill. ; 30 cm.
 • Smits, J. 
  Beschrijven kartografische materialen : verslag zomercursus Werkgroep Kaartbeheer, Koninklijke Bibliotheek, 25-28 september 1989 ; samenst. en red.: J. Smits. - Amersfoort : Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1990. - 53 p. : ill. ; 30 cm.


(back to top)


Cartography

General
Dictionaries
 • Bos, E.S. [et al.] 
  Kartografisch woordenboek / samengest. door E. S. Bos ... [et al.] (Werkgroep Kartografische Terminologie). - [Zwolle] : Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1991. - 155 p. : ill. ; 28 cm.
Journals
 • Kartografisch Tijdschrift
 • Kartografisch tijdschrift / uitgave van de Nederlandse Vereniging Kartografie. - Enschede, 1975-….
 • Caert-thresoor : tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland / Werkgroep voor de geschiedenis van de kartografie, Nederlandse Vereniging voor Kartografie. - Alphen aan den Rijn, 1982-.... ISSN: 0167-4994


(back to top)


History of Cartography -

Cartobibliographies
 • Krogt, P. van der [et al.] 
  Bibliografie van de geschiedenis van de kartografie van de Nederlanden = Bibliography of the history of cartography of the Netherlands / [door] Peter van der Krogt, Marc Hameleers [en] Paul van den Brink. - Utrecht : HES, 1993. - 418 p. ; 24 cm.
History of Dutch Cartography
 • La cartografia dels Països Baixos : 4rt curs Cicle de conferències sobre història de la cartografia, 15, 16, 17, 18 i 19 de febrer de 1993. - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1995. - 267 p. : ill. ; 24 cm. - Col·lecció monografies ; 13).
 • Koeman, C. 
  Geschiedenis van de kartografie van Nederland : zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden / [door] C. Koeman. - 2de dr. - Alphen aan den Rijn : Canaletto, 1985. - VIII, 293 p. : ill. ; 32 cm.
 • Schilder, G.G. 
  Monumenta cartographica Neerlandica / [ed.:] Günter Schilder. - Alphen aan den Rijn : Canaletto, 1986-.... - .. dl. ; 41 x 57 cm.
 • Smits, J.
  Cartifact Gallery of Jan Smits
 • Zandvliet, C.J. 
  De groote waereld in 't kleen geschildert : Nederlandse kartografie tussen de middeleeuwen en de industriële revolutie / [door] Kees Zandvliet. - Alphen aan de Rijn : Canaletto, 1985. - VIII, 194 p. : ill. ; 32 cm.
 • Zandvliet, C.J. 
  Mapping for money : maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries / C.J. Zandvliet. - Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1998. - 328 p. : ill. ; 32 cm.
Dutch Globes
 • Krogt, P. van der 
  Globi Neerlandici : the production of globes in the Low Countries / [by] Peter van der Krogt. - Utrecht : HES, 1993. - 647 p. : ill. ; 30 cm.
Dutch Atlases
 • Koeman, C. 
  Atlantes Neerlandici : bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880 ; comp. and ed. by C. Koeman. - Amsterdam [etc.] : Theatrum Orbis Terrarum [etc.], 1967-1985. - 6 dl. : ill. ; 32 cm.
 • Krogt, P. van der 
  Koeman's Atlantes Neerlandici. - New ed. / comp. by Peter van der Krogt. - 't-Goy-Houten : HES, 1997-.... - .. dl. : ill. ; 32 cm.
 • Smits, J. 
  For pleasure and support (bis dat qui cito dat) / by Jan Smits. - [S.l.] : [s.n.], [1993]. - [54] p. ; 32 cm. Note: List of "Dutch" atlases up to 1880" and (partial) facsimiles thereof, primarily based on C. Koeman's Atlantes Neerlandici".
General Maps
 • Heijden, H.A.M. van der 
  Oude kaarten der Nederlanden, 1548-1794 : historische beschouwing, kaartbeschrijving, afbeelding, commentaar = Old maps of the Netherlands, 1548-1794 : an annotated and illustrated cartobibliography / H.A.M. van der Heijden. - Alphen aan den Rijn : Canaletto/Repro-Holland, 1998. - 2 dl. (892 p.).
 • Heijden, H.A.M. van der 
  The oldest maps of the Netherlands : an illustrated and carto-bibliography of the 16th century maps of the XVII provinces / [by] H.A.M. van der Heijden. - Utrecht : HES, 1987. - 230 p. : ill. ; 25 cm. - (HES studies in the history of cartography and scientific instruments ; vol. 2).
 • Heijden, H.A.M. van der 
  Leo Belgicus : an illustrated and annotated carto-bibliography / [by] H.A.M. van der Heijden. - Alphen aan den Rijn : Canaletto, 1990. - 113 p. : ill. ; 32 cm.
Cadastral Mapping
 • Pouls, H.C. 
  De landmeter : inleiding in de geschiedenis van de Nederlandse landmeetkunde van de Romeinse tot de Franse tijd / H.C. Pouls. - Alphen aan de Rijn : Canaletto/Repro-Holland, 1997. - 368 p. : ill. ; 32 cm.
Topographical Maps
 • Donkersloot-de Vrij, Y.M. 
  Topografische kaarten van Nederland vóór 1750 : handgetekende en gedrukte kaarten, aanwezig in de Nederlandse rijksarchieven, toegelicht en beschreven = Topographical maps of the Netherlands prior to 1750 : an evaluation and description of manuscript and printed maps, preserved in the state archives of the Netherlands / door Ypkje Marijke Donkersloot-de Vrij. - Groningen : Wolters-Noordhoff [etc.], 1981. - VIII, 223 p. : ill. ; 32 cm.
 • Koeman, C. 
  Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland, 1750-1850 / [door] C. Koeman. - 2de dr. - Culemborg : Tjeenk Willink/Noorduijn, 1978. - 124 p. : ill. ; 32 cm.
 • Scholten, F.W.J. 
  Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795 = Military topographical maps and town plans of the Netherlands, 1579-1795 / door Franciscus Wilhelmus Jacobus Scholten. - Alphen aan den Rijn : Canaletto, 1989. - 246 p. : ill. ; 31 cm
River Maps
 • Brink, P.P.W.J. van den 
  "In een opslag van het oog" : de Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / door Paul Petrus Wilhelmus Johannes van den Brink. - Alphen aan den Rijn : Canaletto/Repro-Holland, 1998. - 293 p. : ill. ; 31 cm.
Town Plans
 • Historische plattegronden van Nederlandse steden. - Alphen aan de Rijn [etc.] : Canaletto [etc.], 1978-....

 


(back to top)

 

 

<--back to the group's main page

share